Renovering av processvattentankar till serverhall

Vi fick uppdraget att renovera 4 processvattentankar till en serverhall. Företaget ville renovera i förebyggande syfte för att säkra tillgången på vatten och såg det som en investering i sitt hållbarhetsarbete. Företaget hade också räknat ut att underhåll är betydligt billigare än driftstopp.

Två av tankarna var angripna av rost och för en av dessa var problemet akut.

Renoveringen

När det handlar om renovering av processvattentankar, finns inga myndighetskrav på vattentillgång. Däremot var det oerhört viktigt för företaget att säkra upp och hålla i gång driften. Under renoveringen kunde vi lösa problemet med vattentillgång genom att alternera med de andra 3 tankarna.

Renoveringen följde det normala processen:

  • Okulär besiktning och besiktning med undervattensrobot
  • Vi gör ren insidan av tanken.
  • Ytorna bestryks med primer och epoxi.

Behöver du hjälp med en sprinklertank?

Hör av dig till oss!