Skadad sprinklertank

- orsaker och åtgärder

Risker med en skadad sprinklertank

För att ge ett fullgott brandskydd, måste alla delar i sprinklersystemet fungera som förväntat. En skadad sprinklertank kan äventyra säkerheten på flera sätt. Om tanken inte innehåller tillräckligt med vatten, kan elden få fäste innan bygganden är utrymd och brandkår på plats. Om sediment från tanken pumpas ut i systemet kan det bli igensatt. I värsta fall kan hela rörsystemet att kollapsa eftersom det bara är dimensionerat för att transportera vatten.

Det är alltså oerhört viktigt att inte ha en skadad sprinklertank.

Hur tar du reda på om tanken är i gott skick? Vilka är de vanligaste problemen med sprinklertankar och vad kan du göra för att fixa dem?

*) Observera att alla hänvisningar till regelverk, lagar och myndigheter på hemsidan gäller Sverige och svenska förhållanden. 

Kontakta mig!

Snabbkontakt - SE

Vanliga skador:

  • Korrosion
  • Sediment
  • Läckage
  • Försvagad konstruktion
  • Detaljer som t.ex. infästningar rostar sönder

Tre vanliga problem med sprinklertankar

korrosion_i_tank_03

Korrosion

Korrosion är ett vanligt problem i sprinklertankar. Rosten fräter sönder plåten och påverkar konstruktionens hållfasthet. Vad händer om sprinklertanken skulle kollapsa? Många hundratals kubikmeter vatten skulle forsa ut och orsaka stora skador.

Varför börjar tanken rosta?
Vattnet kan bidra till korrosion på flera sätt.

  • Om det regnar in i tanken, kommer vattnets pH-värde att sjunka och risken för korrosion ökar.
  • Detsamma gäller om vattnet innehåller mycket syre, vilket det gör om man t.ex. använder färskvatten från en sjö. Ju mer syre, desto lättare bildas rost.
  • Värmeväxling sätter vatten i rörelse och påverkar hur snabbt tanken korroderar. Värmeväxling kan uppstå om sprinklertanken är isolerad och pumphuset är uppvärmt.

Materialen i tanken kan också påverka. Om man sätter in rostfria rör i en sprinklertank av stålplåt blir uppstår en process som kallas galvanisk korrosion.

lacka_01

Läckage

Rostskador kan så småningom resultera i att det går hål i sprinklertanken. Om en skadad sprinklertank står ute, kanske vattenläckan inte orsakar några större katastrofer. Du kanske inte ens märker läckaget, om det bara sipprar vatten ur de nedersta skarvarna. Men läckaget innebär troligtvis att tanken fylls med nytt, syrerikt vatten för att hålla rätt volym. Och mer syre kan skynda på korrosionsprocessen.

Om sprinklertanken står inomhus kan bli mer problematiskt. En stor läcka kan leda till akuta och besvärliga vattenskador. Och vad kostar det om du inte kan använda lokalerna under en längre tid?

korrosion_i_tank_01

Sediment

Ett annat problem är rost och avlagringar som samlas i botten på tanken. Lägg till alger och annan mikrobiell påväxt från väggarna och du har ganska stora mängder sediment efter några år.

Bottenslammet blir det första som trycks ut i sprinklersystemet när det aktiveras. Risken är stor att rör och sprinklerhuvuden sätts igen och inget, eller bara lite, vatten kommer fram.

Hur vet jag om jag har en skadad sprinklertank?

Felsökning av problem med sprinklertank

Det bästa är naturligtvis att förebygga problem med sprinklertanken. Det kan du göra genom att inspektera och göra rent tanken regelbundet. En skadad sprinklertank kan bli en dyr historia.

En noggrann visuell inspektion av tanken ger bra vägledning. Titta efter rostfläckar, sprickor och läckage. Glöm inte att inspektera fogar och anslutningar. Det är bra om det finns möjlighet att titta ner i tanken.

Med hjälp av en undervattensdrönare kan man genomföra en realtidsinspektion av tankens insida utan att tömma den på vatten. Du ser direkt om det finns skador som behöver åtgärdas. Drönaren kan ta bilder och filmer som inspektören kan analysera för att sammanställa en detaljerad rapport om eventuella skador och brister.

Play Video

En av våra samarbetspartners i Tyskland, Kopterflug, använder  undervattensdrönare när de inspekterar sprinklertankar.

Har du en skadad sprinklertank?

Åtgärder för skadad sprinklertank

I de allra flesta fallen är lösningen på en brusten sprinklertank reparation. På Cistern Solutions Sweden har vi många års erfarenhet av att hitta och fixa problem med sprinklertankar. Det har resulterat i en effektiv metod där vi lagar skadade sprinklertankar med armerad epoxi.

Du kan läsa mer om metoden här och se flera exempel på hur vi löst problem med sprinklertankar för andra kunder.

Om du har en skadad sprinklertank hör du av dig till oss! Vi löser dina problem med sprinklertankar hela vägen från inspektion och förslag på åtgärder till att genomföra renoveringen.

Jag vill veta mer om renovering av sprinklertankar

Kontaktformulär - SE