Renovera sprinklertanken

- en hållbar  och ekonomisk lösning

Renovera sprinklertanken i stället för att byta

En sprinklertank, med alla sina hundratals kubikmeter vatten, garanterar att ni snabbt kan släcka en eldsvåda. Eller – gör den det? Det beror helt på i vilket skick tanken är.

Sprinklertanken har en central funktion i brandskyddet. Ett sprinklersystem utan vatten gör inte mycket nytta. För att få ett fullgott brandskydd måste tanken leverera vatten med den volym och det tryck som systemet är byggt för. Sprinklertanken måste alltid vara redo, även om den aldrig kommer att användas. Så vad händer om tanken läcker eller är full med sediment? Då kan det vara hög tid för en sprinklertankrenovering.

Här får du veta allt om hur det går till och vad du kan vinna på att renovera sprinkelrtanken.

*) Observera att alla hänvisningar till regelverk, lagar och myndigheter på hemsidan gäller Sverige och svenska förhållanden. 

Kontakta mig!

Snabbkontakt - SE

Varför renovera?

 • Säkrat brandskydd
 • Minskad skaderisk på sprinklerystem
 • Minskad skaderisk på lokaler
 • Minskad risk för anmärknng från försäkringsbolag

Tankrenovering börjar med en tankinspektion

drone_02

För att försäkringsbolagen ska godta en vattensprinkleranläggning måste den uppfylla kraven i SBF 120:8. Sprinklertanksunderhåll innebär bland annat att du måste inspektera och rengöra sprinklertanken invändigt vart 10:e år. Du följer regelverket. Då är väl allt frid och fröjd?

Kanske inte. Tankar i stålplåt kommer med tiden att börja rosta. Hur och när rostangreppet börjar varierar men när korrosionen väl fått fäste, går det fort. Men du ser det inte utan att inspektera tanken på insidan. Nu för tiden är det enkelt att göra en sådan inspektion med hjälp av en undervattensdrönare.

Renovera sprinklertanken innan skador uppstår

hole_01

Rost som får härja fritt skapar flera problem. Det mest uppenbara är att rosten fräter hål i tanken och vatten läcker ut. Om tanken står inomhus kan du få vattenskador i byggnaden. Men framför allt kommer tanken förmodligen att innehålla för lite vatten och ge för dåligt tryck i en nödsituation.

Korrosion kan också påverka hela konstruktionens hållfasthet. Vad händer om sprinklertanken helt enkelt kollapsar?

Ett annat problem är att rost- och metallflagor bildar ett sedimentlager i botten på tanken, där den utgående ledningen vanligtvis sitter. Om sedimentet blir det första som trycks ut i sprinklersystemet, finns en risk att hela systemet sätts igen.

Så renoverar vi din sprinklertank

epoxilager

Tankrenovering med epoxi kräver inget underhåll och håller i princip för alltid.

Sprinklertankrenovering med armerad epoxi

Det går alldeles utmärkt att renovera en sprinklertank som korroderat genom att belägga insidan med armerad epoxi. Konstruktionen blir starkare och den nya ytan korroderar inte. Resultatet blir i princip en ny tank inuti den gamla.

Sprinklertankrenovering med expoxi är en bra lösning. Epoxi fäster bra på metall, klarar mekanisk påfrestning bra och resistent mot många kemikalier. Beläggningen har en tät och porfri yta som också är stark och hållbar.

Den faktor som har störst nedbrytande effekt på epoxi är solljus, något som inte är ett problem inuti en tank. Epoxi kan också påverkas negativt av kraftig värme eller kyla. Om det finns en risk att sprinklertanken utsätts för kraftig värme eller kyla, skyddar vi konstruktionen med isolering.

Hur går en tankrenovering till?

Att renovera en sprinklertank är ett omfattande projekt med mycket planering. Ändå kräver en sprinklertankrenovering inget större engagemang från kunden. Vi har utvecklat en metod där vi jobbar koncentrerat, på så kort tid som möjligt. Den här metoden kan vi även använda för att renovering av vattentankar med andra funktioner, t.ex processvattentankar eller tankar vid vattenreningsverk.

Tankreparationer ska alltid utföras av personal som är utbildad och har behörighet att arbeta under de speciella förhållanden som gäller vid tankrenovering.

Processen för att renovera en sprinklertank ser ut så här:

 • Inspektion av tanken. Okulärt och/eller med undervattensdrönare.
 • Vi gör ett besök på plats.
 • Vi tittar på hur vi löser tömning av tanken och vattenförsörjning under renoveringen.
 • Vi undersöker också hur vi kan jobba effektivt på insidan av tanken.
 • Insidan av sprinklertanken blästras eller slipas.
 • Ytorna bestryks med primer.
 • Armerad epoxi appliceras i flera lager beroende på hur tanken ser ut.

Vår personal är certifierad för:

 • arbete i slutna utrymmen
 • arbete med epoxi
 • arbete på hög höjd
 • arbete i miljö med kvartsdamm
 • fallskydd
 • explosionsfarliga arbeten
 • heta arbeten
 • truck
 • ställningsbyggnation 11 m

Sprinklertankrenovering i Tranemo
Tankreparationer ska alltid utföras av personal som är utbildad och har behörighet att arbeta under de speciella förhållanden som gäller vid tankrenovering.

Tjäna på att renovera sprinklertanken i tid!

Du behöver inte vänta med att renovera sprinklertanken tills den går sönder. En tankrenovering kan lika gärna göras i förebyggande syfte för att säkra driften.

Om oturen skulle vara framme och eldsvådan är ett faktum, kan det löna sig att sprinklertanken är utan anmärkning. Då kan försäkringsbolaget inte anmärka på bristande brandskydd. Skulle de kunna påvisa brister kanske ersättningen blir lägre och försäkringspremien högre.

Att renovera en sprinklertank kommer alltid att vara billigare än att återställa en brandskadad byggnad. Och det kommer definitivt att vara värt varje krona att ha gjort allt för att förhindra personskador.

Vill du veta mer om hur du kan stärka ditt brandskydd genom att renovera sprinklertanken? Kika gärna på våra referensjobb eller hör av dig så berättar vi mer om sprinklertankrenovering!

Jag vill veta mer om renovering av sprinklertankar

Kontaktformulär - SE