Epoxibeläggning skyddar järnsulfatbassäng

Bassängen består av en betongcistern som klätts invändigt med en portät epoxibeläggning. Eftersom järnsulfat bryter ner betong och armering, skulle en dålig beläggning innebära risk för läckage. Av den anledningen hade Gryaab extremt höga krav på beläggningens kvalitet.

AJ Floor Solutions (nu Cistern Solutions Sweden) uppdrag var att åtgärda och förbättra epoxibeläggningen som tidigare entreprenör misslyckats med. En stor utmaning i projektet var att riva bort den befintliga, undermåliga beläggningen och skapa en ren yta för vårt system.

Vi valde att arbeta med en beprövad produkt - Nils Malmgrens tanktoppsbeläggning -som håller mycket hög kvalitet både när det gäller portäthet och kemikalieresistens.

Snabbfakta

  • Behandling: Nils Malmgrens tanktoppsbeläggning
  • Yta: ca 1200 m²
  • Kund: Gryaab

Ytterligare referens

Samma tanktoppsbeläggning användes för att skydda rostfria tankar på Clariants anläggning i Uddevalla.