Epoksybelegget beskytter jernsulfatbassenget

Bassenget består av en betongsisterne som er foret innvendig med et porøst epoksybelegg. Ettersom jernsulfat bryter ned betong og armering, vil et dårlig belegg utgjøre en risiko for lekkasje. Derfor hadde Gryaab ekstremt høye krav til kvaliteten på belegget.

AJ Floor Solutions (nå Cistern Solutions Sweden) fikk i oppdrag å reparere og forbedre epoksybelegget som den forrige entreprenøren hadde ødelagt. En stor utfordring i prosjektet var å fjerne det eksisterende, dårlige belegget og skape en ren overflate for systemet vårt.

Vi valgte å jobbe med et velprøvd produkt - Nils Malmgrens tanktoppbelegg - som er av svært høy kvalitet både når det gjelder bærbarhet og kjemikaliebestandighet.

Kjappe fakta

  • Behandling: Nils Malmgrens belegg på tanktoppen
  • Areal: ca. 1200 m².
  • Kunde: Gryaab

Ytterligere referanse

Det samme tankbelegget ble brukt til å beskytte rustfrie ståltanker på Clariants anlegg i Uddevalla.