Sprinklertanker

- en viktig del av brannvernet

Hold sprinklertanken i god stand

Sprinklertanker finnes overalt - i industrianlegg, varehus, lagerbygninger og andre bygninger der det kreves god brannbeskyttelse. De er tilgjengelige i mange forskjellige utførelser når det gjelder veggmaterialer, isolasjon eller fasadekledning. Sprinklertankene er tilgjengelige i plast og stålplate, og kan være runde eller firkantede. Noen er isolerte og plassert utendørs over bakken, andre er uisolerte og plassert innendørs. I kjøpesentre er det ikke uvanlig at sprinklertanken er nedgravd under bygningen. Felles for dem alle er at de må levere den dagen det virkelig trengs.

Er du sikker på at sprinklertanken leverer?

*) Vær oppmerksom på at alle henvisninger til forskrifter, lover og myndigheter på nettstedet gjelder Sverige og svenske forhold.

Ta kontakt med meg!

Snabbkontakt - SE

Vanlige problemer:

  • Korrosjon
  • Sedimenter på bunnen
  • Lekkasje

Vanlige problemer med sprinklertanker

korrosion_i_tank_02

En sprinklertank er en nødvendig komponent i ethvert brannsikringssystem. Dette er åpenbart. Likevel er det lett å overse inspeksjon og vedlikehold av sprinklertanker. Loven krever kun at tankene inspiseres hvert 10. år. Dette er et svært langt intervall hvis sprinklertanken er angrepet av rust.

Et vanlig problem er korrosjon. Korrosjon kan føre til strukturelle skader på tanken, noe som kan gjøre den ustabil og til og med farlig.

Hvis rusten får utvikle seg, kan tanken sprekke og lekke. Hvis tanken er plassert utendørs, er det ikke sikkert at vannlekkasjen gjør stor skade. Men er det nok vann igjen til å slukke en brann?

En lekkasje i en innendørs sprinklertank kan forårsake kostbare vannskader. I verste fall kan det føre til at lokalene ikke kan brukes på en stund, noe som også kan bli kostbart.

Et annet problem er sedimenter og rusk som samler seg i bunnen av tanken. Hvis alarmen utløses og sprinklersystemet aktiveres, er det stor risiko for at sedimentene suges inn og blokkerer vanntilførselen.

Hva forårsaker problemer i sprinklertanker?

galvanisk-korrosion_01

Både tankens utforming og vannet i den kan bidra til korrosjon og sedimentering.

For eksempel kan rør av rustfritt stål i en sprinklertank av stålplate forårsake galvanisk korrosjon. Surt regnvann kan senke pH-verdien i vannet og øke risikoen for korrosjon.

Vann med høyt oksygeninnhold kan også fremskynde korrosjon. Hvis vannet i tanken kommer fra en innsjø eller det kommunale vannettet, har det et relativt høyt oksygeninnhold. I tillegg øker tilstedeværelsen av mikroorganismer i vannet risikoen for mikrobiell vekst. Bakterier og alger er kjent for å trives i fuktige og mørke omgivelser.

Vi kan renovere sprinklertanken din

For å unngå korrosjon og lekkasje er det viktig med regelmessige og hyppige inspeksjoner. En undervannsdrone gir oss god oversikt over tankens tilstand uten at vi trenger å tømme den.

Hvis sprinklertanken er skadet, kan vi gi den nytt liv ved hjelp av forsterket epoksy. Belegget beskytter stålplaten mot vann. Epoksybelegget styrker også strukturen. I utgangspunktet får du en ny tank inne i den gamle som vil vare veldig lenge.

Hos Cistern Solutions Sweden kan vi også reparere andre skader på eller rundt sprinklertanken.

Sørg for sikker brannbeskyttelse ved å holde sprinklertanken i god stand. Ta kontakt med oss for en inspeksjon og forslag til tiltak.

Jeg vil vite mer om renovering av sprinklertanker

Kontaktformulär - SE