Materialet i tanken

- bruksområde og typiske skader

Vanlige skader i ulike typer tanker

Tanker og sisterner er laget av forskjellige materialer avhengig av hva som skal oppbevares i dem. Kombinasjonen av tankmaterialet og stoffet som er lagret i tanken, gir opphav til ulike typer skader.

Her er noen eksempler på vanlige materialer i tanker, hvordan tanktypen brukes og de vanligste skadene.

Ta kontakt med meg!

Snabbkontakt - SE
korrosion_i_tank_03

Ståltanker

Stål, eller galvanisert stål, er det vanligste materialet som brukes i industritanker. Ståltanker brukes til å lagre alt fra kjemikalier, råolje og gass til mat og drikke.

Hvor: olje- og gassindustri, kjemisk industri, næringsmiddelindustri, brannsikring

Typiske skader: korrosjon, rust, utmattingssprekker.

Det kan oppstå korrosjon hvis vann eller sure medier kommer i kontakt med tanken. Dette kan skje hvis beskyttelsesfilmen (liner) på innsiden av tanken er skadet. Korrosjon kan i sin tur føre til dannelse av rust. Det kan også dannes rust rundt fester og sveiser.

Utmattelsessprekker kan forårsakes av den statiske belastningen på tanken. Området rundt sveiseskjøter er spesielt følsomt.

tank_rostfritt

Rustfritt stål

Tanker i rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet og brukes til oppbevaring av væsker som vann, melk, juice og vin. De brukes også til kjemikalier og legemidler.

Hvor: kjemisk industri, næringsmiddel- og drikkevareindustri, farmasøytisk industri

Typiske skader: rustflekker, spenningskorrosjon eller gropkorrosjon.

Rustflekker kan skyldes feil rengjøring.

Spenningskorrosjon kan oppstå under mekanisk bearbeiding som sveising eller sliping.

Gropkorrosjon er en type korrosjon som oppstår når sure eller kloridholdige medier kommer i kontakt med tanken.

lacka_01

Betongtanker

Betongtanker er robuste og holdbare. De er et vanlig alternativ for lagring av vann, avløpsvann, kjemikalier og brennbare væsker. I noen tilfeller er innsiden av tanken foret med et slags belegg.

Hvor: vann- og avløpsrensing, byggebransjen,

Typiske skader: sprekker, armeringskorrosjon og forvitring.

Sprekker kan oppstå hvis betongen krymper under tørking eller ved overbelastning.

Korrosjon av armering kan forårsakes av at vann eller salt trenger inn i betongen. I den senere tid har man også oppdaget at betong aldres (karbonatisering), og at denne prosessen etter hvert fører til at armeringen ruster.

Betong kan smuldre opp hvis den utsettes for stoffer (f.eks. svovel eller klor) som løser opp bindemidlene i betongen.

glasfibertank
glasfibertank

Tanker i glassfiber

Glassfibertanker er korrosjonsbestandige og brukes for eksempel til til oppbevaring av kjemikalier og olje.

Hvor: kjemisk og petrokjemisk industri, næringsmiddelindustri, vann- og avløpsindustri.

Typiske skader: sprekker

Glassfiberarmerte plasttanker er utsatt for sprekkdannelser og skader på grunn av mekanisk belastning eller overbelastning. Værforhold, kjemiske reaksjoner og gammel plast kan også forårsake skader.

plasttank

Plasttanker

Plasttanker kan være laget av forskjellige materialer, blant annet polyetylen, polypropylen og PVC. Plasttanker er et godt valg for lagring av syrer, baser, salter og vann.

Hvor: kjemisk industri, tekstilindustri, næringsmiddelindustri, vann- og avløpsrensing.

Typiske skader: sprekker, brekkasje og misfarging

Sprekker og svikt kan skyldes overbelastning eller feil design av konstruksjonen.

Misfarging kan skyldes UV-stråling, varme eller kjemiske reaksjoner med stoffet som er lagret i tanken.

Vi kan hjelpe deg!

Skader på tanker og reservoarer kan oppstå av mange forskjellige årsaker. For å unngå lekkasjer og ulykker er det viktig å inspisere tankene regelmessig. Dermed kan du oppdage og reparere skader før det oppstår en nødsituasjon.

Sørg for at tankene dine er trygge ved å planlegge regelmessige inspeksjoner og vedlikehold. Vi svarer gjerne på spørsmål om inspeksjon og reparasjon av tanker.

Kontakt oss i dag for å bestille time!

Jeg vil vite mer om tankrenovering

Kontaktformulär - SE