Tankens materiale

- anvendelsesområde og typiske skader

Almindelige skader i forskellige typer tanke

Tanke og cisterner er lavet af forskellige materialer afhængigt af, hvad der skal opbevares i dem. Kombinationen af tankens materiale og det stof, der opbevares i den, giver anledning til forskellige typer skader.

Her er nogle eksempler på almindelige materialer i tanke, hvordan tanktypen bruges og de mest almindelige skader.

Kontakt mig!

Snabbkontakt - SE
korrosion_i_tank_03

Ståltanke

Stål, eller galvaniseret stål, er det mest almindelige materiale, der bruges i industrielle tanke. Ståltanke bruges til at opbevare alt fra kemikalier, råolie og gas til mad og drikke.

Hvor: olie- og gasindustri, kemisk industri, fødevareindustri, brandbeskyttelse

Typiske skader: korrosion, rust, udmattelsesrevner.

Der kan opstå korrosion, hvis vand eller syreholdige medier kommer i kontakt med tanken. Det kan ske, hvis den beskyttende film (liner) på indersiden af tanken er beskadiget. Korrosion kan igen føre til dannelse af rust. Der kan også dannes rust omkring fastgørelser og svejsninger.

Udmattelsesrevner kan være forårsaget af den statiske belastning på tanken. Området omkring svejsede samlinger er særligt følsomt.

tank_rostfritt

Rustfrit stål

Tanke i rustfrit stål har god korrosionsbestandighed og bruges til opbevaring af væsker som vand, mælk, juice og vin. De bruges også til kemikalier og lægemidler.

Hvor: kemisk industri, fødevare- og drikkevareindustri, farmaceutisk industri

Typiske skader: rustpletter, spændingskorrosion eller grubetæring.

Rustpletter kan være forårsaget af forkert rengøring.

Spændingskorrosion kan opstå under mekanisk bearbejdning som svejsning eller slibning.

Grubetæring er en form for korrosion, der opstår, når syre- eller kloridholdige medier kommer i kontakt med tanken.

lacka_01

Tanke af beton

Betontanke er robuste og holdbare. De er en almindelig løsning til opbevaring af vand, spildevand, kemikalier og brændbare væsker. I nogle tilfælde er indersiden af tanken beklædt med en slags belægning.

Hvor: vand- og spildevandsrensning, byggebranchen,

Typiske skader: revner, korrosion af armering og vejrlig.

Revner kan opstå, hvis betonen skrumper under tørring eller ved overbelastning.

Korrosion af armering kan forårsages af, at vand eller salt trænger ind i betonen. For nylig har man også opdaget, at beton ældes (karbonatisering), og at denne proces i sidste ende får armeringen til at ruste.

Beton kan smuldre, hvis den udsættes for stoffer (f.eks. svovl eller klor), der opløser bindemidlerne i betonen.

glasfibertank
glasfibertank

Tanke af glasfiber

Glasfibertanke er korrosionsbestandige og bruges f.eks. til til opbevaring af kemikalier og olie.

Hvor: kemisk og petrokemisk industri, fødevareindustri, vand- og spildevandsindustri.

Typiske skader: revner

Glasfiberforstærkede plasttanke er modtagelige for revner og skader på grund af mekanisk belastning eller overbelastning. Vejrforhold, kemiske reaktioner og ældet plast kan også forårsage skader.

plasttank

Plasttanke

Plasttanke kan være fremstillet af forskellige materialer, herunder polyethylen, polypropylen og PVC. Plasttanke er et godt valg til opbevaring af syrer, baser, salte og vand.

Hvor: kemisk industri, tekstilindustri, fødevareindustri, vand- og spildevandsrensning.

Typiske skader: revner, brud og misfarvning

Revner og svigt kan være forårsaget af overbelastning eller af forkert design af konstruktionen.

Misfarvning kan forårsages af UV-stråling, varme eller kemiske reaktioner med det stof, der opbevares i tanken.

Vi kan hjælpe dig!

Skader på tanke og reservoirer kan opstå af mange forskellige årsager. For at undgå lækager og ulykker er det vigtigt at inspicere tankene regelmæssigt. Det giver dig mulighed for at opdage og reparere skader, før der opstår en nødsituation.

Sørg for, at dine tanke er sikre ved at planlægge regelmæssige inspektioner og vedligeholdelse. Vi besvarer gerne dine spørgsmål om inspektion og reparation af tanke.

Kontakt os i dag for at booke en tid!

Jeg vil gerne vide mere om renovering af tanke

Kontaktformulär - SE