Renovering af sprinklertanke til Moelven

Moelven kontaktede Aj Floor Solutions (nu Cistern Soultions Sweden) for at se, hvad vi kunne gøre for at redde to 20 år gamle sprinklertanke på deres savværker i Torsby og Ransby. Den ene tank havde allerede et hul og var blevet repareret midlertidigt. Den anden sprinklertank var stadig intakt, men en inspektion viste, at den også var i meget dårlig stand.

Renovering af en sprinklertank kræver omhyggelig planlægning, men der er absolut ingen økonomi i at udskyde det. I dette tilfælde, da den første tank svigtede, var den akutte lækage så alvorlig, at det førte til et sammenbrud. Et driftsstop, der dybest set kostede mere end renoveringen af tanken.

Renoveringer

Til at begynde med foretog vi en okulær inspektion, dvs. vi kiggede simpelthen ned i tanken. Ved visuel inspektion kan vi se de øverste valser, hvor iltpåvirkningen er størst. Det giver en indikation af, hvordan resten af tanken ser ud, og i dette tilfælde kunne vi se, at tanken var i dårlig stand. Det blev bekræftet den følgende dag, da en af vores partnere foretog en intern inspektion med drone.

Det var en omfattende renovering. Begge tanke havde et 2 cm tykt lag af alger og korrosion i hele tanken. Efter rengøringen var vi i stand til at skovle så meget som 2 m³ affald ud.

Mens tanken renoveres, skal der være en form for brandsikring, som er godkendt af virksomhedens forsikringsselskab. I dette tilfælde blev det besluttet, at det ville være tilstrækkeligt at have brandvagter på vagt under renoveringen.

Fordi tankene var så beskadigede, besluttede vi at forstærke dem dobbelt med glasfibervæv og epoxy for at sikre en stabil struktur. Ideen er altid at renovere, så slutresultatet bliver en tank, der er lige så god eller bedre end den oprindelige.

Hvor rodet bliver det?

Som regel kræver en tankrenovering ikke noget større engagement fra kundens side og går ret ubemærket hen. Det var også den reaktion, vi fik fra Moelven. Man følte, at renoveringen gik glat, og at vores personale klarede sig selv.

En vigtig faktor er, at den almindelige produktion kan fortsætte, mens vi renoverer tanken, og at vores arbejde ikke medfører nogen sikkerhedsafbrydelser. Moelven var også tilfreds på de punkter.

Renoveringen, fra tømning af tanken til fyldning af den, tog 21 dage, lige efter planen.

Hvad ville der være sket, hvis sprinklersystemet var blevet aktiveret under en alarm?

Hvis affaldet var blevet sat i bevægelse af en alarm, kunne pumperne have svigtet. Faktisk kunne hele sprinkleranlæggets struktur være kollapset. Hvis slammet var blevet pumpet ind i rørene, ville den nominelle vægt have været højere end det, konstruktionen var designet til. Slammet kan også have tilstoppet eller beskadiget sprinklerhoveder i systemet. Nu kan omkostningerne begrænses til renovering af selve tanken.

Du er også velkommen til at kontakte os for inspektion og renovering af dine sprinklertanke.

Moelven kontaktede os efter at have fundet os på internettet.