Oppussing av sprinklertanker for Moelven

Moelven kontaktet Aj Floor Solutions (nå Cistern Soultions Sweden) for å høre hva vi kunne gjøre for å redde to 20 år gamle sprinklertanker ved sagbrukene i Torsby og Ransby. Den ene tanken hadde allerede et hull og var midlertidig reparert. Den andre sprinklertanken var fortsatt intakt, men en inspeksjon viste at også den var i svært dårlig forfatning.

Å renovere en sprinklertank krever nøye planlegging, men det er absolutt ingen økonomi i å utsette det. I dette tilfellet, da den første tanken sviktet, ble den akutte lekkasjen så alvorlig at det førte til driftsstans. Et avbrudd som i utgangspunktet kostet mer enn tankrenoveringen.

Renoveringer

Til å begynne med foretok vi en okulær inspeksjon, det vil si at vi ganske enkelt så ned i tanken. Ved visuell inspeksjon kan vi se at det er på de øvre valsene at oksygenpåvirkningen er størst. Det gir en indikasjon på hvordan resten av tanken ser ut, og i dette tilfellet kunne vi se at tanken var i dårlig forfatning. Dette ble bekreftet dagen etter da en av våre samarbeidspartnere gjennomførte en intern inspeksjon med drone.

Det var en omfattende renovering. Begge tankene hadde et 2 cm tykt lag med alger og korrosjon i hele tanken. Etter rengjøringen var vi i stand til å måke ut så mye som 2 m³ søppel.

Mens tanken renoveres, må det finnes en form for brannsikring som er godkjent av selskapets forsikringsselskap. I dette tilfellet ble det besluttet at det ville være tilstrekkelig å ha brannvakter på vakt under renoveringen.

Fordi tankene var såpass skadet, bestemte vi oss for å forsterke dem to ganger med glassfiberduk og epoxy for å sikre en stabil struktur. Tanken er alltid å renovere slik at sluttresultatet blir en tank som er like god eller bedre enn den opprinnelige.

Hvor rotete blir det?

En tankrenovering krever som regel ikke noe stort engasjement fra kundens side og går som regel ubemerket hen. Det var også reaksjonen vi fikk fra Moelven. Vi opplevde at renoveringen gikk greit, og at de ansatte var selvhjulpne.

En viktig faktor er at den vanlige produksjonen kan fortsette mens vi renoverer tanken, og at arbeidet vårt ikke medfører noen sikkerhetsavbrudd. Moelven var fornøyd også på disse punktene.

Renoveringen, fra tømming til fylling av tanken, tok 21 dager, helt etter planen.

Hva ville ha skjedd hvis sprinkleranlegget hadde blitt aktivert under en alarm?

Hvis vrakgodset hadde blitt satt i bevegelse av en alarm, kunne pumpene ha sviktet. Faktisk kunne hele strukturen i sprinklersystemet ha kollapset. Hvis slammet hadde blitt pumpet inn i rørene, ville den nominelle vekten vært høyere enn det konstruksjonen var dimensjonert for. Slammet kan også ha tilstoppet eller skadet sprinklerhoder i systemet. Nå kan kostnadene begrenses til renovering av selve tanken.

Du er også velkommen til å kontakte oss for inspeksjon og renovering av dine sprinklertanker.

Moelven kontaktet oss etter å ha funnet oss på internett.