Sisterneløsninger Sverige

Vi sørger for at tanken din er trygg

Renovering av sprinklertanker

Er du ansvarlig for en sprinklertank? Eller en tank med prosessvann? Eller en tank med kjemikalier eller olje? Jobber du med tankinspeksjoner og ønsker en partner som kan ta over og fikse feilene du finner? Har du et akutt behov for å reparere en tank som lekker? Da kan vi hjelpe deg! Vi er nemlig spesialister på renovering av tanker og sisterner.

Cistern Solutions Sweden er basert på AJ Floor Solutions - et selskap som har arbeidet med epoksybelegg i ulike sammenhenger i over 40 år. En av selskapets spesialiteter var renovering av tanker. I løpet av oppdragene våre de siste årene har vi innsett at mange sprinklertanker rundt om i Sverige er nesten 20 år gamle og har et stort behov for renovering.

På bakgrunn av dette har vi besluttet å bryte ut av tankbeleggingssegmentet og starte et nytt selskap der vi fokuserer på renovering av tanker og sisterner. Ulf Johansson har drevet Cistern Solutions Sweden AB siden 2023.

Tanker vi kan inspisere og renovere:

  • Sprinklertanker
  • Vannreservoarer
  • Betongtanker for f.eks. utråtnet slam
  • Kjemikalietanker for f.eks. glukol
  • Oljetanker

Fordeler med å fokusere på tankrenovering

Med et team som fokuserer på epoksybelegg i tanker, kan vi utvikle og forbedre metoden vår ytterligere. Det spesialiserte arbeidsmiljøet gjør at vi må være enda mer lydhøre og fleksible. Du vil ikke at vi skal forstyrre produksjonen mer enn absolutt nødvendig. Det er også viktig at du kan være sikker på at vi holder tidsplanen. Og selvfølgelig skal resultatet alltid være en tank eller sisterne som er like god, eller bedre, enn den opprinnelige.

Inspeksjon og renovering av samme leverandør

Setter du ikke pris på å få relaterte problemer løst av samme leverandør? Siden en renovering alltid innledes med en eller annen form for inspeksjon - enten en planlagt inspeksjon eller en akutt inspeksjon på grunn av problemer med tanken - har vi utvidet vår ekspertise på dette området. Nå kan du også leie oss til å inspisere tanker ved hjelp av en undervannsrobot.

Vi jobber i hele Norden og Europa

Cistern Solutions har sitt utspring i Sverige, men vi renoverer tanker og sisterner i hele Norden og Europa. I dag har vi to mobile containere med utstyr klare for nye oppdrag.

Ta kontakt med oss!