Renovering av prosessvannstanker for serverhallene

Vi fikk i oppdrag å renovere 4 prosessvannstanker for en serverhall. Selskapet ønsket å renovere som et forebyggende tiltak for å sikre tilgangen på vann, og så det som en investering i sitt bærekraftsarbeid. Selskapet hadde også beregnet at vedlikehold er betydelig billigere enn driftsstans.

To av tankene var angrepet av rust, og for en av dem var problemet akutt.

Renoveringer

Når det gjelder renovering av prosessvanntanker, er det ingen forskriftsmessige krav til vannforsyning. Det var imidlertid ekstremt viktig for selskapet å sikre og opprettholde driften. Under renoveringen klarte vi å løse vannforsyningsproblemet ved å veksle med de tre andre tankene.

Renoveringen fulgte den normale prosessen:

  • Visuell inspeksjon og undersøkelse med undervannsrobot
  • Vi rengjør innsiden av tanken.
  • Overflatene er belagt med primer og epoxy.

Trenger du hjelp med en sprinklertank?

Ta kontakt med oss!