Renovering av sprinklertanken

- en bærekraftig og økonomisk løsning

Renovering av sprinklertanken i stedet for å skifte den ut

En sprinklertank med flere hundre kubikkmeter vann sørger for at du raskt kan slukke en brann. Eller - gjør den det? Alt avhenger av tankens tilstand.

Sprinklertanken spiller en sentral rolle i brannvernet. Et sprinklersystem uten vann gjør ikke mye nytte for seg. For å gi tilstrekkelig brannbeskyttelse må tanken levere vann med det volumet og trykket som systemet er konstruert for. Sprinklertanken må alltid være klar, selv om den aldri skal brukes. Hva skjer hvis tanken lekker eller er full av sedimenter? Da kan det være på tide med en renovering av sprinklertanken.

Finn ut alt om hvordan det fungerer og hva du kan tjene på å renovere sprinkleranlegget ditt.

*) Vær oppmerksom på at alle henvisninger til forskrifter, lover og myndigheter på nettstedet gjelder Sverige og svenske forhold.

Ta kontakt med meg!

Snabbkontakt - SE

Hvorfor renovere?

 • Sikker brannbeskyttelse
 • Redusert risiko for skade på sprinklersystemer
 • Redusere risikoen for skader på lokaler
 • Redusert risiko for avslag fra forsikringsselskapene

Tankrenovering starter med en tankinspeksjon

drone_02

For at forsikringsselskapene skal godta et vannsprinkleranlegg, må det oppfylle kravene i SBF 120:8. Vedlikehold av sprinklertanken innebærer blant annet at du må inspisere og rengjøre sprinklertanken innvendig hvert 10. år. Du følger reglene. Da er vel alt i orden?

Kanskje ikke. Ståltanker vil etter hvert begynne å ruste. Hvordan og når rustdannelsen starter varierer, men når korrosjonen først har fått fotfeste, går det fort. Men du kan ikke se det uten å inspisere innsiden av tanken. I dag er det enkelt å utføre en slik inspeksjon ved hjelp av en undervannsdrone.

Renover sprinklertanken før det oppstår skader

hole_01

Å la rusten få fritt spillerom skaper flere problemer. Det mest åpenbare er at rusten tærer på tanken og at vann lekker ut. Hvis tanken er innendørs, kan det oppstå vannskader i bygningen. Men fremfor alt vil tanken sannsynligvis inneholde for lite vann og gi for lite trykk i en nødsituasjon.

Korrosjon kan også påvirke styrken til hele konstruksjonen. Hva skjer hvis sprinklertanken rett og slett kollapser?

Et annet problem er at rust og metallflak danner et lag av sedimenter i bunnen av tanken, der den utgående ledningen vanligvis er plassert. Hvis sedimentet er det første som slippes ut i sprinklersystemet, er det fare for at hele systemet tilstoppes.

Slik renoverer vi sprinklertanken din

epoxilager

Tankrenovering med epoksy krever ingen vedlikehold og varer praktisk talt evig.

Renovering av sprinklertank med forsterket epoksy

Det er fullt mulig å renovere en korrodert sprinklertank ved å belegge innsiden med forsterket epoksy. Strukturen blir sterkere og den nye overflaten korroderer ikke. Resultatet er i praksis en ny tank inne i den gamle.

Renovering av sprinklertanker med expoxy er en god løsning. Epoksy fester seg godt til metall, tåler mekaniske påkjenninger godt og er motstandsdyktig mot mange kjemikalier. Belegget har en tett og ikke-porøs overflate som også er sterk og holdbar.

Den faktoren som har størst nedbrytningseffekt på epoksy, er sollys, noe som ikke er noe problem inne i en tank. Epoksy kan også påvirkes negativt av sterk varme eller kulde. Hvis det er fare for at sprinklertanken utsettes for sterk varme eller kulde, beskytter vi konstruksjonen med isolasjon.

Hvordan fungerer en tankrenovering?

Renovering av en sprinklertank er et omfattende prosjekt med mye planlegging. En renovering av en sprinklertank krever likevel ikke mye engasjement fra kundens side. Vi har utviklet en metode der vi jobber konsentrert på kortest mulig tid. Vi kan også bruke denne metoden til å renovere vanntanker med andre funksjoner, for eksempel prosessvanntanker eller tanker på vannbehandlingsanlegg.

Tankreparasjoner skal alltid utføres av personell som er opplært og autorisert til å arbeide under de spesielle forholdene som gjelder for tankrenovering.

Prosessen med å renovere en sprinklertank ser slik ut:

 • Inspeksjon av tanken. På øyemål og/eller med undervannsdrone.
 • Vi gjør et besøk på stedet.
 • Vi ser på hvordan vi løser tømmingen av tanken og vannforsyningen under renoveringen.
 • Vi ser også på hvordan vi kan arbeide effektivt på innsiden av tanken.
 • Innsiden av sprinklertanken blåses eller slipes.
 • Overflatene er belagt med primer.
 • Forsterket epoksy påføres i flere lag avhengig av tankens form.

Våre medarbeidere er sertifisert for:

 • arbeid i lukkede rom
 • arbeide med epoksy
 • arbeid i høyden
 • arbeide i et miljø med silikastøv
 • Fallsikring
 • eksplosivt arbeid
 • varmt arbeid
 • lastebil
 • stillasbygging 11 m

Renovering av sprinklertank i Tranemo
Tankreparasjoner skal alltid utføres av personell som er opplært og autorisert til å arbeide under de spesielle forholdene som gjelder for tankrenovering.

Dra nytte av å renovere sprinklertanken i tide!

Du trenger ikke å vente til sprinklertanken går i stykker for å renovere den. En tankrenovering kan like gjerne være et forebyggende tiltak for å sikre trygg drift.

Skulle uhellet være ute og det oppstår en brann, kan det lønne seg å ha en plettfri sprinklertank. Da kan ikke forsikringsselskapet kreve erstatning for manglende brannsikring. Hvis de kan påvise mangler, kan erstatningen bli lavere og forsikringspremiene høyere.

Det vil alltid være billigere å renovere en sprinklertank enn å restaurere en brannskadet bygning. Og det vil definitivt være verdt hver eneste krone å ha gjort alt som er mulig for å forebygge skader.

Vil du vite mer om hvordan du kan styrke brannvernet ved å renovere sprinklertanken? Ta en titt på referansejobbene våre, eller ta kontakt med oss, så forteller vi mer om renovering av sprinklertanker!

Jeg vil vite mer om renovering av sprinklertanker

Kontaktformulär - SE