Palvelinsalien prosessivesisäiliöiden kunnostaminen

Saimme toimeksiannon kunnostaa 4 prosessivesisäiliötä palvelinsalia varten. Yritys halusi tehdä remontin ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä varmistaakseen veden saatavuuden ja piti sitä investointina kestävään kehitykseen tähtääviin pyrkimyksiinsä. Yritys oli myös laskenut, että kunnossapito on huomattavasti halvempaa kuin seisokit.

Kahdessa säiliössä oli ruostevaurioita, ja yhdessä niistä ongelma oli akuutti.

Remontit

Prosessivesisäiliöiden kunnostamisen osalta ei ole olemassa vesihuoltoa koskevia sääntelyvaatimuksia. Yritykselle oli kuitenkin erittäin tärkeää turvata ja ylläpitää toimintaa. Kunnostuksen aikana pystyimme ratkaisemaan vedenjakeluongelman vuorottelemalla muiden kolmen säiliön kanssa.

Kunnostuksessa noudatettiin normaalia prosessia:

  • Silmämääräinen tarkastus ja vedenalainen robottitutkimus
  • Puhdistamme säiliön sisäpuolen.
  • Pinnat pinnoitetaan pohjamaalilla ja epoksilla.

Tarvitsetko apua sprinklerisäiliön kanssa?

Ota meihin yhteyttä!