Laatu ja ympäristö

Politiikkamme

Haluamme ottaa selkeän vastuun tarjoamalla ratkaisuja, jotka eivät ratkaise vain välitöntä ongelmaa, vaan työmme tuloksena on oltava laadukas tuote, joka kestää pitkään. Usein taloudellisin ja ekologisin vaihtoehto on kunnostaa säiliö tai vesisäiliö uuden sijasta.

Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme laatu- ja ympäristösuunnitelmien avulla. Jokaisen hankkeen jälkeen toimitetaan täydellinen tuoteselvitys.

Omavalvonta
Sopimukset on dokumentoitu laadukkaasti. Tarkastukset sisältävät:

  • alkutarkastus
  • suunnitellun täytäntöönpanon tarkastelu
  • rakenteen lujuuden tarkastaminen
  • lämpötila ja vetolujuus
  • suoritus on dokumentoitu
  • tarkastuksen jälkeen

Laatupolitiikka

Korkea sitoutumisen taso takaa oikean laadun jokaisessa toimeksiannossa. On sanomattakin selvää, että meidän on täytettävä sovitut laatuvaatimukset, mutta pyrimme myös ottamaan huomioon asiakkaan sanomattomat vaatimukset ja odotukset.

Jokaisen työntekijän ammattiylpeyden, pätevyyden ja yrityksen kollektiivisen kokemuksen pitäisi osaltaan tehdä jokaisesta suoritetusta toimeksiannosta referenssi.

Vankka kokemuksemme ja hyvä yhteistyö toimittajiemme kanssa auttavat meitä löytämään tehokkaita ratkaisuja.

Cistern Solutions Sweden AB suhtautuu myönteisesti yleiseen ympäristötyöhön yhteiskunnassa ja haluaa osallistua alamme toimintaan. Pyrimme työskentelemään sopusoinnussa luonnon vaatimusten kanssa.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristötyömme perustuu sovellettavien lakien ja standardien tiukkaan noudattamiseen ja vastuulliseen toimintaan. Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintatapojamme. Samoin seuraamme tuotevalmistajien kehitystyötä, jotta voimme valita parhaan käytettävissä olevan tekniikan.

Asetamme itsellemme seuraavat vaatimukset:

  • Käytämme luonnonvaroja tehokkaasti.
  • Käsittelemme kemikaaleja ja muita materiaaleja vastuullisesti.
  • Oma työ ja kuljetus on hyvin järjestetty.
  • Varovaisuusperiaate: Jos kokeilemme uusia menetelmiä ja materiaaleja, teemme aina perusteellisen tarkastelun ennen kuin päätämme niiden käytöstä.

Terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Cistern Solutions Sweden AB:ssä käyttämiemme tuotteiden osalta on itsestään selvää, että työympäristömääräyksiä noudatetaan tiukasti.

Kiinnitämme huomiota jopa sellaisiin asioihin, jotka saattavat tuntua itsestään selviltä. Suorittamalla työt oikein eliminoimme mahdolliset riskit. Valppaus tarkoittaa, ettemme myöskään aseta ulkopuolisia vaaraan.

Hyvään työympäristöön kuuluu paljon muutakin kuin tiukkojen terveys- ja turvallisuussääntöjen noudattaminen. Se edellyttää, että työntekijämme ovat tyytyväisiä työhönsä ja että heillä on mahdollisuus kehittyä tehtävässään. Ottamalla huomioon toistemme näkemykset luomme hyvinvointia ja kehitysmahdollisuuksia.