Kvalitet og miljø

Vores politikker

Vi ønsker at tage et klart ansvar ved at tilbyde løsninger, der ikke bare løser et øjeblikkeligt problem, resultatet af vores arbejde skal være et kvalitetsprodukt, der holder i lang tid. Ofte er den mest økonomiske og økologiske løsning at renovere en tank eller cisterne i stedet for at installere en ny.

Vi uddanner konstant vores medarbejdere gennem kvalitets- og miljøplaner. Efter hvert projekt indsendes en komplet produktredegørelse.

Selvovervågning
Kontrakterne er kvalitetsdokumenterede. Kontrollerne omfatter:

  • indledende inspektion
  • gennemgang af planlagt implementering
  • Kontrol af konstruktionens styrke
  • temperatur og trækstyrke
  • præstationen er dokumenteret
  • efter-inspektion

Kvalitetspolitik

Et højt niveau af engagement sikrer den rette kvalitet i hver opgave. Det siger sig selv, at vi skal opfylde de aftalte kvalitetskrav, men vi bestræber os også på at indfange kundens uudtalte krav og forventninger.

Den enkelte medarbejders faglige stolthed, kompetence og virksomhedens samlede erfaring skal bidrage til at gøre hver udført opgave til en reference.

Vores solide erfaring og gode samarbejde med vores leverandører bidrager til effektive løsninger.

Cistern Solutions Sweden AB har en positiv holdning til det generelle miljøarbejde i samfundet og ønsker at bidrage i vores sektor. Vi stræber efter at arbejde i harmoni med naturens krav.

Miljøpolitik

Vores miljøarbejde er baseret på streng overholdelse af gældende love og standarder samt ansvarlig adfærd. Vi lytter aktivt til vores kunder og deres krav i vores bestræbelser på konstant at forbedre den måde, vi arbejder på. På samme måde følger vi produktproducenternes udviklingsarbejde, så vi kan vælge den bedste tilgængelige teknologi.

Vi stiller følgende krav til os selv:

  • Vi udnytter naturressourcerne effektivt.
  • Vi håndterer kemikalier og andre materialer på en ansvarlig måde.
  • Eget arbejde og transport er godt organiseret.
  • Forsigtighedsprincippet: Hvis vi afprøver nye metoder og materialer, foretager vi altid en grundig gennemgang, før vi beslutter, om vi vil bruge dem.

Sundheds- og sikkerhedspolitik

De produkter, vi bruger i Cistern Solutions Sweden AB, gør det til en selvfølge, at arbejdsmiljøreglerne overholdes til punkt og prikke.

Vi er omhyggelige med at være opmærksomme, selv på ting, der kan virke indlysende. Ved at udføre arbejdet korrekt eliminerer vi alle potentielle risici. Årvågenhed betyder, at vi heller ikke udsætter udenforstående for fare.

Et godt arbejdsmiljø handler om meget mere end blot at følge strenge sundheds- og sikkerhedsregler. Det forudsætter, at vores medarbejdere er glade for at arbejde og har mulighed for at udvikle sig i deres rolle. Ved at være lydhøre over for hinandens synspunkter skaber vi trivsel og udviklingsmuligheder.