Renovering av sprinklertankar för Moelven

Moelven kontaktade Aj Floor Solutions (nu Cistern Soultions Sweden) för höra vad vi kunde göra för att rädda två 20 år gamla sprinklertankar vid deras sågverk i Torsby och Ransby. Den ena tanken var det redan hål i och man hade gjort en tillfällig lagning. Den andra sprinklertanken var fortfarande intakt men en inspektion visade att den också var i väldigt dåligt skick.

Att renovera en sprinklertank kräver noggrann planering men det är absolut ingen ekonomi i att skjuta på det. I det här fallet, när den första tanken gick sönder, blev det akuta läckaget så allvarligt att det ledde till driftstopp. Ett driftstopp som i princip kostade mer än tankrenoveringen.

Renoveringen

Till att börja med gjorde vi en okulär inspektion d.v.s. vi tittade helt enkelt ner i tanken. Vid en okulär inspektion kan vi se de övre valsarna där syrepåverkan är som störst. Det ger en fingervisning om hur resten av tanken ser ut och i det här fallet kunde vi konstatera att tanken var i dåligt skick. Dagen efter fick vi det bekräftat när en av våra samarbetspartners gjorde en inspektion invändigt med drönare.

Det blev en omfattande renovering. Båda tankarna hade ett 2 cm tjockt lager påväxt av alger och korrosion inuti hela tanken. Efter rengöring kunde vi skyffla ut så mycket som 2 m³ skräp.

Under tiden tanken renoveras måste det finnas någon typ av brandskydd som företagets försäkringsbolag godkänner. I det här fallet kom man fram till att det skulle räcka med att ha brandvakter med rondering under renoveringen.

Eftersom tankarna var så illa åtgångna valde vi att lägga dubbel armering med glasfiberväv och epoxy för att få en stabil konstruktion. Tanken är alltid att renovera så att slutresultatet är en tank som är lika bra eller bättre än den ursprungliga.

Hur bökigt blir det?

En tankrenovering kräver i regel inget större engagemang från kunden och går ganska obemärkt förbi. Det var också den reaktion vi fick ifrån Moelven. Man upplevde att renoveringen flöt på smidigt och att vår personal skötte sig själv.

En viktig faktor är att den ordinarie produktionen kan vara igång under när vi renoverar tanken och att vårt arbete inte innebär några säkerhetsavbrott. Moelven var nöjda även på de punkterna.

Renoveringen, från tömning av tanken till fyllning, tog 21 dagar, helt enligt vår planering.

Vad hade hänt om sprinklersystemet hade aktiverats vid ett larm?

Om skräpet hade satts i rörelse vid ett larm, skulle pumparna ha kunnat gå sönder. Faktum är att hela konstruktionen för sprinklersystemet kunde ha rasat ihop. Om sörjan pumpats ut i ledningarna skulle den nominella vikten blivit högre än vad konstruktionen var dimensionerat för. Sörjan skulle också ha kunnat sätta igen eller skada sprinklerhuvuden i systemet. Nu kunde kostnaderna begränsas till att renovera själva tanken.

Du är också välkommen att kontakta oss för besiktning och renovering av dina sprinklertankar.

Moelven tog kontakt med oss efter att ha hittat oss på internet.