Renovering av 20 år gammal sprinklertank vid sågverk

Plötsligt är katastrofen ett faktum. Den här gången var det inte en brand, som tur var, utan en sprinklertank som rostat sönder och läckte vatten. Av naturliga skäl är har ett välfungerande brandskydd hög prioritet på ett sågverk. Så hur kan en sådan här situation uppstå?

Ulf Johansson på AJ Floor Solutions förklarar: ”Intervallet för invändig inspektion av sprinklertankar ligger på 10 år. Problemet är att när en tank väl börjat rosta går processen fort.”

Sprinklertanken vid Vida Sågverk i Tranemo installerades 2002 – det var med andra ord precis dags för ny inspektion när det gick hål i den.

Laga, bygga ny eller renovera?

Börje Arvidsson och hans kollegor åstadkom en enklare, provisorisk lagning för att säkra brandskyddet. Men man konstaterade snabbt att det inte gick att avgöra om lagningen skulle hålla i 24 timmar, 24 månader eller 5 år.

Att installera en ny tank är inte gjort i en handvändning så Börje Arvidsson undersökte om det fanns andra alternativ. Via tankleverantören fick han kontakt med AJ Floor Solutions som tagit fram en metod för att renovera sprinklertankar i stålplåt. Konceptet är en helhetslösning som går ut på att täcka tankens insida med epoxi.

Rost på innerväggarna

Rost på innerväggarna

25 cm gegga i botten

Primening

Beläggning med epoxi

Beläggning med epoxi

Tätning i botten

Ulf Johansson på AJ Floor Solutions konstaterar att det finns en hel del sprinklertankar runt om i landet som har många år på nacken och skulle må gott av en inspektion. ”Genom att ta tag i problemet i tid kan du försäkra dig om att ditt brandskydd kommer att fungera den dag det behövs.”

Helrenovering på 10 dagar

Efter en inventering av situationen lovade AJ Floor Solutions att genomföra arbetet på 10 dagar – en tidsplan som de också höll. Till att börja med måste tanken tömmas. Väl inne i tanken kunde man konstatera väggarna var täckta med rost och en gegga med rostflagor hade samlats på tankens botten. AJ Floor Solutions blästrade väggarna inuti tanken. Därefter applicerades först primer och sedan epoxi på väggarna.

”Tanken stod i en byggnad utanför fabriken så verksamheten påverkades inte under renoveringen. Däremot kan ett sågverk inte vara utan brandskydd i tio dagar. Försäkringsbolaget kräver att vi har vatten för minst 30 minuter så vi behövde hitta en reservtank som uppfyllde det kravet och kunde kopplas in under renoveringen”, berättar Börje.

Renoveringen ger i princip en ny tank

Trots pysslet med reservtanken, rekommenderar Börje lösningen. ”Resultatet av renoveringen blir i princip en ny tank inuti den gamla. Problemet med rost är löst för gott och tanken kommer att hålla både din och min livstid”, svarar han på frågan om han är nöjd med resultatet.

Han avslutar: ”Även om vi skulle bygga en ny, större sprinklertank så kommer den renoverade tanken att vara en extra vattenkälla som brandkåren kan koppla in sina bilar på. Det här är något som kanske blir ett krav i framtiden. Hur som helst är det bra – vid en brand kan man aldrig ha för mycket vatten!”

Kontakta oss för mer information om renovering av spriklertankar