Sprinklertankproducenter

- tillverkningsmetoder

Olika metoder att tillverka sprinklertankar

Vi arbetar med att renovera sprinklertankar i Norden och hela norra och centrala Europa. Metoderna för att tillverka sprinkelrtankar ser lite olika ut.
Här kommer en kort redogöresle för några av de större producneterna.

Kontakta mig!

Snabbkontakt - SE

Bjurenwall

Bjurenwall är en svensk tillverkare av sprinklertankar. Tankarna tillverkas av plåtband som falsas ihop enligt en beprövad metod. Fogen tätas med fogmassa och slutresultatet blir en helt tät vägg. Tillverkningsmetoden gör att man kan bygga allt från små till stora konstruktioner. Eventuell isolering monteras på utsidan av tanken.

Försäljning: Främst i Norden

Övrigt: Tillverkar även tankar för vattenrening och lagring av vätskor.

SFR

SFR (Société Francaise de Reservoirs) är en fransk producent. Tankarna byggs upp genom att man bultar eller nitar ihop plåtar. Insidan tätas med en liner. Eventuell isolering av tanken görs inifrån.

Försäljning: Främst Frankrike och Beneluxländerna

Övrigt: Tillverkar även tankar för dagvatten, dricksvatten och spillvatten.

Blue Tank

Blue Tank är ytterligare en fransk tillverkare. Tankarna byggs upp med samma teknik som SFR använder.

Försäljning: Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien

Övrigt: Tillverkar även tankar för processvatten, dricksvatten och avloppsvatten.

Franklin Hodge

Franklin Hodge är en engelsk producent som bl.a. tillverkar sprinklertankar. Tankarna byggs upp med samma teknik som SFR och Blue Tank använder.

Försäljning: Hela världen

Övrigt: Tillverkar även tankar för processvatten, dricksvatten och avloppsvatten.

Vi kan renovera din sprinklertank

För att förhindra korrosion och läckage är det bra att genomföra regelbundna och täta inspektioner. Genom att använda en undervattensdrönare kan vi göra en omfattande bedömning av tankens skick utan att behöva tömma den.

Om vi hittar skador på tanken kan renoviering vara lösningen. Vårt epoxisystem skyddar tanken samtidigt som den förstärker konstruktionen.

Se till att hålla sprinklertanken i bra skick så att brandskyddet funkar som det ska.

Tveka inte att boka en inspektion, om du behöver hjälp eller råd.

Jag vill veta mer om renovering av sprinklertankar

Kontaktformulär - SE