Säker tank med porfri epoxi

Renovera med epoxi

Tankbeläggning

Runt om i samhället finns olika typer av tankar som innehåller allt från vanligt vatten till  miljöfarliga kemikalier. Tanken ska skydda innehållet från yttre påverkan och samtidigt skydda miljön från att skadas av innehållet i tanken. Det säger sig självt att tanken måste vara tät. Ett bra sätt att försäkra sig om att den är det, är att ge den en tankbeläggning med epoxi.

Epoxi är den perfekta tankbeläggningen

Epoxi har bra kemikalieresistens och bildar täta, porfria väggar. Av den anledningen passar den här tankbeläggning utmärkt i alla typer av tankar och cisterner oavsett innehåll. För att beläggningen ska få de egenskaper som krävs, anpassar vi epoxibeläggningens sammansättning efter innehållet i tanken.

Användningsområden

  • Oljetankar på interterminaler för tankfartyg
  • Kemikalietankar för t.ex. glukol
  • Vattenreservoarer
  • Sprinklertankar
  • Betongcisterner för t.ex. rötslam
  • m.m.