Bezpieczny zbiornik z nieporowatą żywicą epoksydową

Renowacja za pomocą żywicy epoksydowej

Powłoka zbiornika

W całej społeczności znajdują się różne rodzaje zbiorników zawierających wszystko, od zwykłej wody po niebezpieczne dla środowiska chemikalia. Zbiornik powinien chronić zawartość przed wpływami zewnętrznymi, a jednocześnie chronić środowisko przed uszkodzeniem przez zawartość zbiornika. Oczywiste jest, że zbiornik musi być szczelny. Dobrym sposobem na upewnienie się, że tak jest, jest pokrycie zbiornika powłoką epoksydową.

Epoksyd to idealna powłoka do zbiorników

Epoksyd ma dobrą odporność chemiczną i tworzy gęste, nieporowate ściany. Z tego powodu powłoka ta jest idealna do wszystkich rodzajów zbiorników i cystern, niezależnie od ich zawartości. Aby powłoka miała wymagane właściwości, dostosowujemy skład powłoki epoksydowej do zawartości zbiornika.

Obszary użytkowania

  • Zbiorniki na ropę w terminalach intermodalnych dla tankowców
  • Zbiorniki na chemikalia, np. glukohol
  • Zbiorniki wodne
  • Zbiorniki tryskaczy
  • Zbiorniki betonowe dla np. osad przefermentowany
  • itp.