Produsenter av sprinklertanker

- produksjonsmetoder

Ulike metoder for produksjon av sprinklertanker

Vi jobber med å renovere sprinklertanker i Norden og i hele Nord- og Sentral-Europa. Metodene for å lage sprinklertanker er litt forskjellige.
Her er en kort beskrivelse av noen av de største produsentene.

Ta kontakt med meg!

Snabbkontakt - SE

Bjurenwall

Bjurenwall er en svensk produsent av sprinklertanker. Tankene er laget av metallplater som er brettet sammen etter en velprøvd metode. Fugen forsegles med fugemasse, og sluttresultatet er en helt tett vegg. Produksjonsmetoden gjør det mulig å bygge alt fra små til store konstruksjoner. Eventuell isolasjon monteres på utsiden av tanken.

Salg: Hovedsakelig i de nordiske landene

Annet: Produserer også tanker for vannbehandling og væskelagring.

SFR

SFR (Société Francaise de Reservoirs) er en fransk produsent. Tankene konstrueres ved å bolte eller nagle sammen plater. Innsiden er forseglet med en liner. Eventuell isolering av tanken gjøres fra innsiden.

Salg: Hovedsakelig Frankrike og Benelux-landene

Annet: Produserer også tanker for overvann, drikkevann og avløpsvann.

Blå tank

Blue Tank er en annen fransk produsent. Tankene er bygget med samme teknologi som SFR bruker.

Salg: Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Spania

Annet: Produserer også tanker for prosessvann, drikkevann og avløpsvann.

Franklin Hodge

Franklin Hodge er en engelsk produsent som blant annet. produserer sprinklertanker. Tankene er bygget med samme teknologi som SFR og Blue Tank.

Salg: over hele verden

Annet: Produserer også tanker for prosessvann, drikkevann og avløpsvann.

Vi kan renovere sprinklertanken din

For å forhindre korrosjon og lekkasje bør det utføres regelmessige og hyppige inspeksjoner. Ved å bruke en undervannsdrone kan vi gjøre en omfattende vurdering av tankens tilstand uten å måtte tømme den.

Hvis vi finner skader på tanken, kan renovering være løsningen. Vårt epoksysystem beskytter tanken samtidig som det forsterker strukturen.

Sørg for å holde sprinklertanken i god stand slik at brannvernet fungerer som det skal.

Ikke nøl med å bestille en inspeksjon hvis du trenger hjelp eller råd.

Jeg vil vite mer om renovering av sprinklertanker

Kontaktformulär - SE