Sikker tank med ikke-porøs epoxy

Renovering med epoxy

Tankbelægning

Der findes forskellige typer tanke rundt omkring i samfundet, som indeholder alt fra almindeligt vand til miljøfarlige kemikalier. Tanken skal beskytte indholdet mod ydre påvirkninger og samtidig beskytte miljøet mod at blive beskadiget af tankens indhold. Det siger sig selv, at tanken skal være forseglet. En god måde at sikre sig, at den er det, er at give den en tankbehandling med epoxy.

Epoxy er den perfekte belægning til tanke

Epoxy har god kemisk resistens og danner tætte, porefri vægge. Derfor er denne tankbelægning ideel til alle typer tanke og cisterner, uanset hvad de indeholder. For at give belægningen de ønskede egenskaber tilpasser vi sammensætningen af epoxybelægningen til tankens indhold.

Anvendelsesområder

  • Olietankskibe ved tankskibsinterterminaler
  • Kemikalietanke til f.eks. Glucol
  • Vandreservoirer
  • Sprinklerbeholdere
  • Betontanke til f.eks. udrådnet slam
  • osv.